Słów tresura według Rudej…

Redakcja, korekta, recenzja, czyli co Ruda kocha robić i w czym jest najlepsza! :-)
(Wkrótce opis pełniejszy i konkretniejszy nieco. W razie potrzeby naglącej – zapraszam do sekcji Kontakt lub na Facebook albo Instagram).